Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Termin składania dokumentów
2 marca 2020
Termin rozstrzygnięcia
23 marca 2020
Opublikował
Szczegóły
Metryka ogłoszenie [rtf - 155 KB]
ogłoszenie [pdf - 531 KB]
Zarządzenie [rtf - 53 KB]
zarządzenie [pdf - 421 KB]
Metryka Protokół zdrowie [pdf - 1043 KB]
zarządzenie o konkursie załącznik [xlsx - 12 KB]
zarządzenie o konkursie załącznik [pdf - 198 KB]
Zarządzenie o udzieleniu dotacji [pdf - 197 KB]
Zarządzenie o udzieleniu dotacji [docx - 16 KB]