Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Termin składania dokumentów
2 marca 2020
Termin rozstrzygnięcia
23 marca 2020
Opublikował