Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Termin składania dokumentów
2 marca 2020
Termin rozstrzygnięcia
23 marca 2020
Opublikował