Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
Termin składania dokumentów
2020-04-15
Termin rozstrzygnięcia
2020-04-27
Data publikacji
Szczegóły