Dotyczy
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2021 r. zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa...
Termin składania dokumentów
20 listopada 2020
Termin rozstrzygnięcia
26 listopada 2020
Opublikował
Bogusława Tyma (Inspektor PS-I) dnia 30 października 2020
Szczegóły
Metryka ogłoszenie [rtf - 170 KB]
ogłoszenie (2) [pdf - 249 KB]
zarządzenie [rtf - 68 KB]
zarządzenie [pdf - 197 KB]
Metryka protokół z posiedzenia komisji [pdf - 1134 KB]
rozstrzygnięcie konkursu [doc - 37 KB]
rozstrzygnięcie konkursu (1) [pdf - 192 KB]