Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2021-2023 zadania publicznego pn. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
Termin składania dokumentów
11 grudnia 2020
Termin rozstrzygnięcia
22 grudnia 2020
Opublikował
Szczegóły
Metryka Ogłoszenie [rtf - 198 KB]
ogłoszenie [pdf - 339 KB]
zarządzenie [rtf - 71 KB]
zarządzenie [pdf - 158 KB]
Metryka zmiana zarządzenia (PWD) [doc - 39 KB]
Metryka Protokół [pdf - 1159 KB]
zarządzenie_rozstrzygnięcie [rtf - 70 KB]
zarządzenie_rozstrzygnięcie [pdf - 120 KB]
Metryka zmiana zarządzenia [rtf - 66 KB]
zmiana zarządzenia [pdf - 116 KB]