Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2021-2023 zadania publicznego pn. Realizacja działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na rybnickich akwenach
Termin składania dokumentów
11 grudnia 2020
Termin rozstrzygnięcia
22 grudnia 2020
Opublikował
dnia 20 listopada 2020
Szczegóły
Metryka Ogłoszenie [rtf - 185 KB]
Ogłoszenie [pdf - 49 KB]
zarządzenie [rtf - 70 KB]
zarządzenie [pdf - 16 KB]
Metryka protokół [pdf - 630 KB]
zarządzenie - roztrzygnięcie [rtf - 64 KB]
zarządzenie - roztrzygnięcie [pdf - 18 KB]