Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2021 realizacji zadania publicznego w obszarze Zadanie 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, Podzadanie 1.6 zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych z terenu Miasta Rybnika oraz podzadanie 1.7: zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych z terenu Miasta Rybnika, pn.: „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku (w tym w jednej z części: w schronisku z usługami opiekuńczymi) dla osób bezdomnych z terenu Miasta Rybnika”
Termin składania dokumentów
14 grudnia 2020
Termin rozstrzygnięcia
28 grudnia 2020
Opublikował