Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w latach 2021-2022 realizacji zadania publicznego pt. "Prowadzenie Dziennego Domu Senior+ w Rybniku przy ul. Stanisława Konarskiego 49
Termin składania dokumentów
14 grudnia 2020
Termin rozstrzygnięcia
28 grudnia 2020
Opublikował