Dotyczy
Konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Termin składania dokumentów
29 stycznia 2021
Termin rozstrzygnięcia
25 lutego 2021
Opublikował
Szczegóły
Metryka Ogłoszenie [rtf - 195 KB]
Ogłoszenie [pdf - 67 KB]
Załącznik nr 1 [doc - 51 KB]
Załącznik nr 1 [pdf - 33 KB]
Załącznik nr 2 [doc - 35 KB]
Załącznik nr 2 [pdf - 28 KB]
Załącznik nr 3 [doc - 55 KB]
Załącznik nr 3 [pdf - 33 KB]
Zarządzenie [rtf - 63 KB]
Zarządzenie [pdf - 23 KB]
Metryka protokół [pdf - 810 KB]
protokół [rtf - 122 KB]
załącznik do protokołu [pdf - 1272 KB]
załącznik do protokołu [xls - 53 KB]
załącznik do zarządzenia [pdf - 29 KB]
załącznik do zarządzenia [xls - 40 KB]
zarządzenie [pdf - 22 KB]
zarządzenie [rtf - 58 KB]