Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24
Termin składania dokumentów
19 marca 2021
Termin rozstrzygnięcia
26 marca 2021
Opublikował