Dotyczy
Drugi konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Termin składania dokumentów
2021-06-23
Termin rozstrzygnięcia
2021-07-20
Data publikacji