Dotyczy
Drugi konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Termin składania dokumentów
23 czerwca 2021
Termin rozstrzygnięcia
20 lipca 2021
Opublikował