Dotyczy
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2022 r. zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa...
Termin składania dokumentów
17 listopada 2021
Termin rozstrzygnięcia
29 listopada 2021
Opublikował
Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I) dnia 26 października 2021
Szczegóły
Metryka załącznik [rtf - 189 KB]
załącznik [pdf - 232 KB]
zarządzenie [rtf - 65 KB]
zarządzenie [pdf - 201 KB]
Metryka protokół [rtf - 95 KB]
protokół [pdf - 22 KB]
zarządzenie - rozstrzygnięcie [rtf - 71 KB]
zarządzenie - rozstrzygnięcie [pdf - 26 KB]