Dotyczy
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2022 roku w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizacji następujących zadań: Zadanie 1 - zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych kobiet z terenu Miasta Rybnika (13 miejsc), Zadanie 2 - zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (32 miejsca), Zadanie 3 - zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (35 miejsc), Zadanie 4 - zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (50 miejsc), Zadanie 5 - zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (5 miejsc).
Termin składania dokumentów
10 grudnia 2021
Termin rozstrzygnięcia
23 grudnia 2021
Opublikował
Szczegóły
Metryka ogłoszenie [rtf - 192 KB]
ogłoszenie [pdf - 293 KB]
zarządzenie [rtf - 73 KB]
zarządzenie [pdf - 200 KB]
Metryka termin_rostrzygnięcia [pdf - 177 KB]
termin_rostrzygnięcia [rtf - 48 KB]
Metryka protokół [rtf - 209 KB]
protokół [pdf - 199 KB]
załącznik_rostrzygnięcie [rtf - 67 KB]
załącznik_rostrzygnięcie [pdf - 107 KB]
zarządzenie_rostrzygnięcie [rtf - 68 KB]
zarządzenie_rostrzygnięcie [pdf - 203 KB]