Dotyczy
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2022 roku zadania publicznego, pn.: Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24
Termin składania dokumentów
10 grudnia 2021
Termin rozstrzygnięcia
23 grudnia 2020
Opublikował
Szczegóły
Metryka ogłoszenie [rtf - 240 KB]
ogłoszenie [pdf - 290 KB]
zarządzenie [rtf - 67 KB]
zarządzenie [pdf - 199 KB]
Metryka protokół [rtf - 102 KB]
protokół [pdf - 188 KB]
zarządzenie_rostrzygnięcie [rtf - 63 KB]
zarządzenie_rostrzygnięcie [pdf - 203 KB]
Metryka zarządzenie_zmieniające [pdf - 202 KB]
zarządzenie_zmieniające [rtf - 67 KB]