Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2022 r. zadań w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Termin składania dokumentów
13 grudnia 2021
Termin rozstrzygnięcia
28 grudnia 2021
Opublikował
Szczegóły
Metryka załącznik [rtf - 183 KB]
załącznik [pdf - 51 KB]
zarządzenie [rtf - 73 KB]
zarządzenie [pdf - 22 KB]
Metryka załącznik-udzielenie dotacji [doc - 49 KB]
załącznik-udzielenie dotacji [pdf - 29 KB]
zarządzenie-udzielenie dotacji [rtf - 63 KB]
zarządzenie-udzielenie dotacji [pdf - 24 KB]
Metryka protokół [pdf - 1536 KB]