Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2022 roku zadań publicznych w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Termin składania dokumentów
7 stycznia 2022
Termin rozstrzygnięcia
25 stycznia 2022
Opublikował
Szczegóły