Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2022 roku zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Termin składania dokumentów
7 stycznia 2022
Termin rozstrzygnięcia
25 stycznia 2022
Opublikował
Szczegóły