Dotyczy
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2022 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Termin składania dokumentów
7 stycznia 2022
Termin rozstrzygnięcia
25 stycznia 2022
Opublikował