Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2022 r. realizacji zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Termin składania dokumentów
22 lutego 2022
Termin rozstrzygnięcia
21 marca 2022
Opublikował
Szczegóły
Metryka ogłoszenie [rtf - 154 KB]
ogłoszenie [pdf - 270 KB]
zarządzenie [rtf - 60 KB]
zarządzenie [pdf - 185 KB]
Metryka protokół [rtf - 122 KB]
protokół [pdf - 945 KB]
załącznik do zarządzenia_rozstrzygnięcie [rtf - 72 KB]
załącznik do zarządzenia_rozstrzygnięcie [pdf - 107 KB]
zarządzenie_rozstrzygnięcie [rtf - 63 KB]
zarządzenie_rozstrzygnięcie [pdf - 255 KB]