Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2022 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Termin składania dokumentów
22 lutego 2022
Termin rozstrzygnięcia
21 marca 2022
Opublikował
Szczegóły
Metryka ogłoszenie [rtf - 149 KB]
ogłoszenie [pdf - 200 KB]
zarządzenie [rtf - 61 KB]
zarządzenie [pdf - 186 KB]
Metryka protokół [rtf - 129 KB]
protokół [pdf - 526 KB]
zarządzenie_rozstrzygnięcie [rtf - 66 KB]
zarządzenie_rozstrzygnięcie [pdf - 255 KB]