Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2022 - organizacja "Festynu Dni Wielopola 2022" w ramach projektu "Zintegrowane Wielopole 2022"
Termin składania dokumentów
26 maja 2022
Termin rozstrzygnięcia
7 czerwca 2022
Opublikował
Szczegóły
Metryka formularz zgłoszenia projektu L-25-1 [pdf - 4 MB]
ogłoszenie konkursowe 276 [pdf - 235 KB]
ogłoszenie konkursowe 276 [doc - 90 KB]
zarządzenie 276 [pdf - 174 KB]
zarządzenie 276 [doc - 35 KB]
Metryka protokół [pdf - 543 KB]
zarządzenie 392_2022 [pdf - 194 KB]