Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2022 - organizacja Festynu "Biesiada Śląska" oraz Spotkania opłatkowego dla seniorów, w ramach projektu "Kulturalny Zamysłów 2022 - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę"
Termin składania dokumentów
31 maja 2022
Termin rozstrzygnięcia
13 czerwca 2022
Opublikował
Szczegóły