Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2022 roku zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - organizacja wydarzeń, mających na celu promocję przedsiębiorczości oraz kreowanie pomysłów na biznes, polegającego na organizacji na terenie Miasta Rybnika wydarzenia pn. Rybnik dla Biznesu
Termin składania dokumentów
15 czerwca 2022
Termin rozstrzygnięcia
4 lipca 2022
Opublikował
Szczegóły
Metryka ogłoszenie [rtf - 172 KB]
ogłoszenie [pdf - 62 KB]
zarządzenie [rtf - 67 KB]
zarządzenie [pdf - 22 KB]
Metryka protokół [pdf - 762 KB]
zarzadzenie_rozstrzygnięcie [pdf - 310 KB]