Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2022 roku w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (4 miejsca).
Termin składania dokumentów
18 lipca 2022
Termin rozstrzygnięcia
25 lipca 2022
Opublikował
Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 27 czerwca 2022
Szczegóły
Metryka ogłoszenie [rtf - 153 KB]
ogłoszenie [pdf - 289 KB]
zarządzenie [rtf - 64 KB]
zarządzenie [pdf - 200 KB]
Metryka Protokół z posiedzenia komisji [pdf - 396 KB]
Rozstrzygnięcie konkursu [rtf - 70 KB]
Rozstrzygnięcie konkursu [pdf - 101 KB]