Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, polegającego na rehabilitacji oddechowej dzieci z terenu Miasta Rybnika
Termin składania dokumentów
22 sierpnia 2022
Termin rozstrzygnięcia
12 września 2022
Opublikował
Szczegóły
Metryka ogłoszenie [rtf - 169 KB]
ogłoszenie [pdf - 220 KB]
zarzadzenie [pdf - 184 KB]
zarządzenie [rtf - 66 KB]
Metryka protokół [pdf - 611 KB]
zarządzenie [rtf - 63 KB]
zarządzenie - rozstrzygnięcie [pdf - 255 KB]