Dotyczy
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji w 2023 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Termin składania dokumentów
18 listopada 2022
Termin rozstrzygnięcia
30 listopada 2022
Opublikował
Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 28 października 2022