Dotyczy
otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 r. realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Termin składania dokumentów
16 grudnia 2022
Termin rozstrzygnięcia
30 grudnia 2022
Opublikował
Bogusława Tyma (Inspektor PS-I) dnia 25 listopada 2022