Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023 - 2025 w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, zadania polegającego na Prowadzeniu Dziennego Domu Senior+ w Rybniku przy ul. Stanisława Konarskiego 49
Termin składania dokumentów
16 grudnia 2022
Termin rozstrzygnięcia
30 grudnia 2022
Opublikował
Honorata Sławek (Inspektor Ar-II) dnia 25 listopada 2022
Szczegóły
Metryka załącznik do zarządzenia [pdf - 296 KB]
załącznik do zarządzenia [rtf - 201 KB]
zarządzenie [pdf - 201 KB]
zarządzenie [rtf - 78 KB]
Metryka protokół [pdf - 386 KB]
zarządzenie rozstrzygnięcie [rtf - 67 KB]
zarządzenie rozstrzygnięcie [pdf - 257 KB]