Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023 - 2024 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24, w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Termin składania dokumentów
16 grudnia 2022
Termin rozstrzygnięcia
30 grudnia 2022
Opublikował
Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 25 listopada 2022
Szczegóły
Metryka załącznik do zarządzenia [pdf - 294 KB]
załącznik do zarządzenia [rtf - 180 KB]
zarządzenie [pdf - 201 KB]
zarządzenie [rtf - 73 KB]
Metryka protokół [pdf - 582 KB]
zarządzenie rozstrzygnięcie [rtf - 68 KB]
zarządzenie rozstrzygnięcie [pdf - 256 KB]