Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego, pn.: Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Orzeszkowej 17, w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Termin składania dokumentów
16 grudnia 2022
Termin rozstrzygnięcia
30 grudnia 2022
Opublikował
Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 28 listopada 2022
Szczegóły
Metryka załącznik do zarządzenia [pdf - 292 KB]
załącznik do zarządzenia [rtf - 175 KB]
zarządzenie [pdf - 199 KB]
zarządzenie [rtf - 65 KB]
Metryka protokół [pdf - 378 KB]
zarządzenie rozstrzygnięcie [rtf - 66 KB]
zarządzenie rozstrzygnięcie [pdf - 256 KB]