Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Termin składania dokumentów
3 stycznia 2023
Termin rozstrzygnięcia
20 stycznia 2023
Opublikował