Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Termin składania dokumentów
3 stycznia 2023
Termin rozstrzygnięcia
20 stycznia 2023
Opublikował
Szczegóły
Metryka załącznik do zarządzenia [rtf - 156 KB]
załącznik do zarządzenia [pdf - 147 KB]
zarządzenie [rtf - 64 KB]
zarządzenie [pdf - 175 KB]
Metryka Protokół [pdf - 541 KB]
zarządzenie rozstrzygnięcie [pdf - 254 KB]
zarządzenie rozstrzygnięcie [rtf - 64 KB]