Dotyczy
Konkurs na realizację w 2023 r. zadania obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Termin składania dokumentów
9 stycznia 2023
Termin rozstrzygnięcia
9 lutego 2023
Opublikował