Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Termin składania dokumentów
14 lutego 2023
Termin rozstrzygnięcia
17 marca 2023
Opublikował
Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 24 stycznia 2023
Szczegóły
Metryka załącznik do zarządzenia [pdf - 148 KB]
załącznik do zarządzenia [docx - 26 KB]
zarządzenie [pdf - 187 KB]
zarządzenie [docx - 19 KB]
Metryka Protokół [pdf - 457 KB]
Zarządzenie rozstrzygnięcie [pdf - 188 KB]
Zarządzenie rozstrzygnięcie [docx - 18 KB]