Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2023 roku zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, podzadania: realizacja działań w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2023 rok, mających na celu rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, polegającego na organizacji spotkania świąteczno-noworocznego dla seniorów w Wielopolu oraz festynu Dni Wielopola 2023, w ramach projektu „Zintegrowane Wielopole 2023”
Termin składania dokumentów
16 lutego 2023
Termin rozstrzygnięcia
17 marca 2023
Opublikował