Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego, pn.: Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Orzeszkowej 17, w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Termin składania dokumentów
7 grudnia 2023
Termin rozstrzygnięcia
22 grudnia 2023
Opublikował
Szczegóły