Dotyczy
Konkurs na realizację w 2024 r. zadania obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Termin składania dokumentów
30 listopada 2023
Termin rozstrzygnięcia
29 grudnia 2023
Opublikował