Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Termin składania dokumentów
7 grudnia 2023
Termin rozstrzygnięcia
22 grudnia 2023
Opublikował
Bogusława Tyma (Inspektor PS-I) dnia 16 listopada 2023
Szczegóły
Metryka Ogłoszenie [pdf - 147 KB]
Ogłoszenie [doc - 88 KB]
Zarządzenie [pdf - 171 KB]
Zarządzenie [doc - 35 KB]
Metryka protokół [pdf - 1269 KB]
załącznik - udzielenie dotacji [pdf - 263 KB]
załącznik-udzielenie dotacji [doc - 59 KB]
zarządzenie-udzielenie dotacji [pdf - 199 KB]
zarządzenie-udzielenie dotacji [rtf - 60 KB]