Dotyczy
Uproszczona oferta Stowarzyszenia Korzenie.pl realizacji zadania publicznego pn. XIX Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Ziemi Śląskiej "Moja Ty Ziemio Rodzima..."
Termin zgłaszania uwag
2019-01-14
Zadanie
2019-10. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Kwota
8600.00
Oferta i inne dokumenty
Data publikacji