Dotyczy
Uproszczona oferta Stowarzyszenia Korzenie.pl realizacji zadania publicznego pn. Forum Nauczycieli Regionalistów
Termin zgłaszania uwag
2019-01-14
Zadanie
2019-10. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Kwota
10000.00
Oferta i inne dokumenty
Data publikacji