Dotyczy
Uproszczona oferta Fundacji Rozwoju Kultury i Działań Artystycznych realizacji zadania publicznego pn. Smaki i tradycje regionu
Termin zgłaszania uwag
2019-01-14
Zadanie
2019-10. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Kwota
10000.00
Oferta i inne dokumenty
Data publikacji