Dotyczy
Uproszczona oferta Rybnickiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych Amazonka, realizacji zadania publicznego pn. Organizacja głównej wystawy papug i ptaków egzotycznych w 2019 r. Propagowanie hodowli ptaków wśród wszystkich grup wiekowych.
Termin zgłaszania uwag
2019-01-16
Zadanie
2019-15. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Kwota
4950.00
Oferta i inne dokumenty
Data publikacji