Sprawa
PS.423.1.2014
Treść
  • stypendium sportowego za wyniki z 2014
    3 grudnia 2014 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R)
    Do 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość składania wniosków o stypendium za wyniki sportowe osiągnięte w 2014 r. Szczegóły w Uchwale 71/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. Wniosek można pobrać poniżej: