Sprawa
2020-42120
Treść
 • Przeformułowanie działań (aktualizacja rezultatów)
  26 marca 2020

  W związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem
  SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi w kraju
  nowymi zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczeniami w przemieszczaniu się, zalecamy rozważenie przeformułowania działań dotychczas realizowanych w ramach zleconych zadań.

   

  W przypadkach, kiedy z uwagi na zaistniałą sytuację nie będzie możliwa realizacja działań w dotychczasowej formule, np. spotkań, konsultacji, warsztatów, itp., prosimy o rozważenie możliwości prowadzenia działań z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (on-line, telefonicznie, przy pomocy narzędzi do szkoleń on-line) bądź w innej formie w zależności od specyfiki działania. Należy pamiętać, że przeformułowanie działań wymaga wprowadzenia zmian do zawartych umów (zawarcia aneksu do umowy).   

   

  Przypominamy również o konieczności stałego monitorowania zleconych zadań pod kątem osiągnięcia założonych rezultatów. W przypadku, kiedy obecna sytuacja uniemożliwia ich osiągnięcie, należy zwrócić się z wnioskiem o zmianę rezultatów. Wniosek stanowił będzie podstawę do aneksowania umowy.  

   

  Zmiany sugerujemy zgłaszać do 15 kwietnia br. na adres ngo@um.rybnik.pl. 

Więcej...