Sprawa
2021-2143
Treść
 • Wnioski o otwarcie klas sportowych i mistrzostwa sportowego
  7 stycznia 2021

  W związku z przygotowaniem naboru do klas sportowych i mistrzostwa sportowego na rok szkolny 2021/2022  informujemy, że:

  • Inicjatorem tworzenia klasy sportowej jest klub sportowy działający na terenie miasta Rybnika,
  • Klub powinien uzyskać pozytywną opinię dyrektora szkoły, na terenie, której klub zamierza utworzyć klasę sportową (opinia ta powinna być dołączona do wniosku),
  • Klub powinien złożyć wniosek o otwarcie klasy sportowej do Prezydenta Miasta w terminie do 21 stycznia (może być skan pisma przesłany na adres edukacja@um.rybnik.pl).

  Przypominamy, że podstawą prawną jest: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z dnia 29 marca 2017 r.)

  Proszę pamiętać, że klasa sportowa musi liczyć co najmniej dwudziestu uczniów (wnioski o klasy dwudyscyplinowe nie będą w tym roku uwzględniane).

  Dodatkowe informacje: Wydział Edukacji UM Rybnika 32 4392132 Tadeusz Bonk

Więcej...