Sprawa
PS.8412.1.2022
Treść
 • "Program wyrównywania różnic miedzy regionami III" w 2022 r.
  9 lutego 2022

  Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 roku.

  Organizacje pozarządowe mogą być adresatami obszarów:
  B – na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (w przypadku podmiotów, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy),
  C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  D – na likwidację barier transportowych,
  E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
  F – na tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

  Adresatami pomocy obszaru B mogą być również podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy (np. prywatne). 

  W przypadku obszarów B, C, D i F programu projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych wraz z wymaganymi załącznikami do Miasta Rybnika w terminie do 18 lutego 2022 r. W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych wraz z wymaganymi załącznikami bezpośrednio do Oddziału PFRON, właściwego dla miejsca realizacji projektu, w trybie ciągłym.

  W razie pytań proszę o kontakt pod numerem tel. 32 43 92 005. Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są pod linkiem: