Sprawa
SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH
Treść
  • PRZYGOTOWANIA OFERTY REALIZACJI ZADANIA ORAZ PRZYGOTOWANIA SPRAWOZDANIA
    14 listopada 2012 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Prezydent Miasta Rybnika oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku, realizując projekt „Inkubator Ekonomii Społecznej subregionu Zachodniego”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów, prowadzących działalność pożytku publicznego na szkolenie z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2012 r. o godz. 16.30 w sali wykładowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku