Sprawa
PODZIAŁ ŚRODKÓW
Treść
  • propozycji podziału środków - Otwarty konkurs ofert z dnia 14 stycznia 2013 r. w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
    14 lutego 2013 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Popniżej przedstawiono propozycję podziału środków w otwarty konkursie ofert z dnia 14 stycznia 2013 r. w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Brak możliwości realizacji zadania z zaproponowanym dofinansowaniem wiąże się z koniecznością złożenia przez podmiot w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika do dnia 18 lutego 2013 r. pisemnej rezygnacji z przyznania dotacji, podpisanej przez osobę/-y uprawnioną/-ne do złożenia oferty. Nie złożenie pisma oznacza przyjęcie zaproponowanej dotacji.

Dokumenty do pobrania