Sprawa
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Treść
  • ROZSTRZYGNIĘCIA II OTWARTEGO KONKURSU OFERT W OBSZARZE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
    19 lutego 2013 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    19 lutego 2013 r. Prezydent Miasta Rybnika Zarządzeniem Nr 64/2013 przyznał dotacje na realizację zadań publicznych w 2013 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Szczegóły dostępne poniżej:

Dokumenty do pobrania